Sandhed

Til

Gudfrygtighed

 

 

 

Forklaring over

Martin Luthers

Lille Katekismus

 

 (Se foto af 1737-udgaven her)

 

 

Pontoppidans forord

Til lærerne

Indgang

 

 

Den første part

Om loven

 

Lovens første tavle


Det første bud


Det andet bud


Det tredje bud

 

 

 

Den anden tavle

 

Det fjerde bud

 

Det femte bud

Det sjette bud

Det syvende bud

 

Det ottende bud

 

Det niende bud

 

Det tiende bud

 

 

 

Den anden part

Om troen

 

Den første artikel

Om skabelsen


Den anden artikel

Om genløsningen


Den tredje artikel

Om helliggørelsen

 

 

Den tredje part

Om bønnen

 

Herrens bøn

 

Den første bøn

Helliget vorde dit navn.


Den anden bøn

Komme dit rige.


Den tredje bøn

Ske din vilje, som i himmelen, så og på jorden.


Den fjerde bøn

Giv os i dag vort daglige brød.


Den femte bøn

Forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere.


Den sjette bøn

Led os ikke i fristelse.


Den syvende bøn

Men frels os fra det onde.

 

 

Den fjerde part

Om den hellige dåbs sakramente

 

 

Den femte part

Om alterets sakramente

 

Morgenbøn

Aftenbøn

 

Kort begreb